ES projektai

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas: Naujos eksporto rinkos
Projekto vykdytojas: UAB Saulės Giria

Projekto įgyvendinimo metu numatoma dalyvauti tarptautinėse parodose, kuriose suteikiamos galimybės naujų kontaktų su užsienio partneriais užmezgimui. Platesnis partnerių ratas, naujos rinkos ir poreikis jose įsitvirtinti, padidina reikalavimus kuriamų paslaugų kokybei ir tai skatina eksporto pajamų augimą, kuris užtikrina stabilų įmonės pajamų augimą. Siekiant nuolatinio įmonės veiklos tobulinimo bei norint plėsti ne tik Lietuvos mastu, bet ir užsienio rinkose, įmonė siekia dalyvauti ES finansuojamame kvietime.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarys unikalias galimybes padidinti įmonės žinomumą tarptautiniu lygiu, padidinti prestižą jau užimamose eksporto rinkose, supažindinti potencialius paslaugos užsakovus su siūlomais gaminiais bei sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Dalyvaudami specializuotose tarptautinėse parodose įmonės atstovai galės geriau įvertinti vartotojų poreikius, kurie leistų didinti eksporto apimtis užsienio rinkose.

Projekto išlaidų suma: 73 808,00 EUR
Skirtas finansavimas: 36 904,00 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-07-25
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-06-30